Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
English

Slide PEK OF PATRAS

Slide 9 RESEARCH
INSTITUTES
UNIVERSITY RESEARCH CENTER OF PATRAS
UNIVERSITY OF PATRAS
University Research Center of Patras (PEK of Patras), has been established based on the article 37 of Law No 4610/2019 (Greek Government Gazette I 70/07.05.2019) (ΦΕΚ Α 70/07.05.2019) and operates as a separate academic unit of the University of Patras.
16 DEPARTMENTS
6 SCHOOLS
FOLLOW US +FACEBOOK +TWITTER 2021, UNIVERSITY OF PATRAS

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ


Το Πανεπιστημιακό Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Π.Ε.Κ. Πατρών), ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 37 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α 70/07.05.20190) και λειτουργεί ως διακριτή ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος.

Slide Η λειτουργία του Π.Ε.Κ. Πατρών ή άλλως «University Research Center of Patras», διέπεται από τον ιδρυτικό του νόμο, τη νομοθεσία για τα Α.Ε.Ι., τη νομοθεσία για την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία, όπως αυτή εξειδικεύεται για τα Α.Ε.Ι., τους όρους του Εσωτερικού Κανονισμού (ΦΕΚ τ. Β’ 3013/21.07.2020), τις αποφάσεις της Διοίκησης του Π.Ε.Κ. και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών. ΣΚΟΠΟΙ Π.Ε.Κ.
  • η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας,

  • η υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των αποφοίτων του πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, καθώς και των διδακτόρων, σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών γνωστικών κλάδων, οι οποίοι θεραπεύονται επιμέρους σε περισσότερα του ενός Τμήματα,

  • η διευκόλυνση του Πανεπιστημίου να ανταποκριθεί στην αποστολή του και ειδικότερα στα θέματα που αφορούν την ανάπτυξή του, τον διεθνή χαρακτήρα του και την υποστήριξη των φοιτητών του,

  • η παροχή υπηρεσιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, και

  • η προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού διεθνώς και η διάδοση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ

Show Filter
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

INSTITUTE OF CIRCULAR ECONOMY & ENVIRONMENT

Director : Angelopoulos George, Professor, Department of Chemical Engineering
6 May, 2021
View Resume
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

HYDROCARBON RESEARCH INSTITUTE

Director : Zelilidis Avraam, Professor, Department of Geology,
4 days ago
View Resume
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Research Institute for Precision Medicine, University of Patras

Director : Zoi Lygerou, Professor, School of Medicine
2 weeks ago
View Resume
ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Research Institute of Advanced Technologies for Prevention and Mitigation of Hazards

Director : Dimas Athanassios, Professor, Department of Civil Engineering
14 May, 2021
View Resume
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Research Institute of Marine Sciences

Director : Constantin Koutsikopoulos, Professor, Department of Biology, University of Patras
6 May, 2021
View Resume
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Institute of Cell Therapy

Director : Alexandros Spyridonidis, MD, PhD. Professor of Hematology, Medical School
6 May, 2021
View Resume

ANNOUNCEMENTS