Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • adimas@upatras.gr
 • +30 2610 99 6518

ΓΕΝΙΚΑ

Οι καταστροφές από έντονα φυσικά φαινόμενα και τεχνολογικές αστοχίες μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον και ανθρώπινες απώλειες. Το επίπεδο επιπτώσεων, ζημιών και απωλειών μεγεθύνεται από τον ελλιπή σχεδιασμό πρόληψης και προστασίας έναντι τέτοιων κινδύνων (hazards).
Οι κίνδυνοι στο φυσικό και το δομημένο περιβάλλον περιλαμβάνουν: σεισμούς, πλημμύρες στον χερσαίο και τον παράκτιο χώρο, διαβρώσεις εδαφών και ακτών, κατολισθήσεις, ρύπανση (αέρα, υδάτων και εδάφους), πυρκαγιές, κλπ. Πέραν των συνήθων κινδύνων από σεισμούς και πυρκαγιές, τα τελευταία έτη στην Ελλάδα πρόσθετοι κίνδυνοι είτε φυσικοί, οι οποίοι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή (π.χ. πλημμύρες), είτε τεχνολογικοί, οι οποίοι συνδέονται με αστοχίες λειτουργίας (π.χ. πετρελαιοκηλίδες), έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους.
Η σημασία στην έρευνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αναγνωρίζεται και τονίζεται διεθνώς αφενός μέσω του Office for Disaster Risk Reduction (www.unisdr.org) των Ηνωμένων Εθών (UNDRR) και αφετέρου μέσω της ίδρυσης αρκετών διεθνών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (π.χ. Centre of Natural Hazards and Disaster Science, www.cnds.se , στη Σουηδία, International Research Institute of Disaster Science, https://irides.tohoku.ac.jp/ , στην Ιαπωνία) με σκοπούς παρόμοιους με αυτόν του Ερευνητικού Ινστιτούτου  «Προηγμένων Τεχνολογιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης Κινδύνων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η έρευνα με στόχο την ανάπτυξη και το σχεδιασμό τεχνολογικών συστημάτων και έργων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων με έμφαση στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής και στην αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα (resilience) των συστημάτων/έργων.
 • Η παροχή εξειδικευμένης τεχνικής/ερευνητικής υποστήριξης σε πρωτοβουλίες της Πολιτείας ή άλλων φορέων προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης φυσικών/ανθρωπογενών κινδύνων.
 • Η ενημέρωση του κοινού ως προς τους κινδύνους με στόχο την κατανόηση των σχετικών διεργασιών και τη βελτίωση της ικανότητας της κοινωνίας στην αντιμετώπιση και διαχείρισή τους.
 • Το αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι διαθεματικό και περιλαμβάνει ένα ευρύ και πολυθεματικό φάσμα εφαρμογών, τα οποία καλύπτουν όλες τις φάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων:

  1. Πρόληψη (prevention),
  2. Προστασία-Αντιμετώπιση (protection-mitigation),
  3. Ετοιμότητα (preparedness),
  4. Παρακολούθηση-Προειδοποίηση (monitoring-warning)

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Δήμας Αθανάσιος
  Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): adimas@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 6518

  Ιστοσελίδα (website): www.civil.upatras.gr/el/Proswpiko/faculty/entry/DimasAthanasios

ΜΕΛΗ
 • Δενάζης Σπυρίδων
  Καθηγητής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): sdena@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 96 2478

  Ιστοσελίδα (website):www.ece.upatras.gr/index.php/el/faculty/denazis.html

 • Κούτσιας Νικόλαος
  Αναπλ. Καθηγήτης, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): nkoutsia@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 26 410 7 4201

  Ιστοσελίδα (website): www.env.upatras.gr/people/profiles/id/50