Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

  • a.zelilidis@upatras.gr
  • +30 2610 96 2272

ΓΕΝΙΚΑ

Η Δυτική Ελλάδα αποτελεί το κέντρο του 90% των ερευνών του σήμερα αλλά και των δραστηριοτήτων της επόμενης 50ετίας στην αναζήτηση πεδίων υδρογονανθράκων.

Μεγάλοι πετρελαϊκοί κολοσσοί συνεργάζονται με τις ελληνικές εταιρείες, επενδύοντας εκατομμύρια ευρώ για την αξιοποίηση των όποιων υπαρχόντων κοιτασμάτων (π.χ. EXXON, BP, REPSOL).

Μέσα στο 2021 προγραμματίζεται η πρώτη γεώτρηση στο μπλοκ του Πατραϊκού από την κοινοπραξία των ΕΛΠΕ με την Energean (αγόρασε την Edisson), ενώ μέσα στο 2022 προγραμματίζεται γεώτρηση στο μπλοκ του Κατάκολου, από την Ενεργειακή Αιγαίου. Έχουν γίνει συμβάσεις σε τρία χερσαία οικόπεδα, της ΒΔ Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας και της Άρτας, καθώς και στα θαλάσσια οικόπεδα του Κυπαρισσιακού, των Παξών και Δυτικά της Κέρκυρας και έχουν ξεκινήσει οι πρώτες ερευνητικές δραστηριότητες.

Είναι προφανές πως από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια η Δυτική Ελλάδα θα γνωρίσει μια πρωτοφανή δραστηριότητα στην αναζήτηση και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων στην περιοχή, και για το λόγο αυτό ένα Ινστιτούτο Υδρογονανθράκων θα έχει το περιεχόμενο αλλά και την οικονομική δραστηριότητα τόσο για την ανάπτυξη του όσο και για την οικονομική του επιβίωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
  • Η εφαρμοσμένη έρευνα στο αντικείμενο των υδρογονανθράκων που έχει ως στόχο την αναζήτηση και εντοπισμό πεδίων υδρογονανθράκων, βασισμένη τόσο σε εργασίες υπαίθρου όσο και στην ερμηνεία υπεδαφικών δεδομένων (σεισμικών ανακλάσεων και δεδομένων γεωτρήσεων).
  • Η αναζήτηση μητρικών πετρωμάτων, δηλαδή των πετρωμάτων εκείνων που είναι ικανά να παράξουν υδρογονάνθρακες, με λεπτομερή στρωματογραφική και ιζηματολογική ανάλυση τόσο του χρόνου όσο και των περιβαλλοντικών συνθηκών απόθεσης τους (βιοστρωματογραφία, μικροφασική ανάλυση).
  • Η ταξινόμηση και ο προσδιορισμός των πιθανών ταμιευτήρων, με λεπτομερή χαρτογράφηση και προσδιορισμό του πορώδους και της διαπερατότητας των πετρωμάτων.
  • Η ανάλυση του τεκτονικού καθεστώτος, με στόχο τον προσδιορισμό των τύπων των πιθανών παγίδων και της εξέλιξης τους στο χώρο και τον χρόνο.
  • Η εκπόνηση στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων.
  • Η εκπόνηση μελετών ενημέρωσης της κοινωνίας σε θέματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΕΛΗ