Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

 • spyridonidis@upatras.gr
 • +30 2610 99 9506

ΓΕΝΙΚΑ

Το νεοσύστατο ερευνητικό Ινστιτούτο Κυτταρικών Θεραπειών (ΙΚΘ) επικεντρώνεται στη μεταγραφική έρευνα σε κυτταρικές, γονιδιακές και αναγεννητικές θεραπείες. Περιλαμβάνει ένα πλήρως λειτουργικό και αναγνωρισμένο Κέντρο Δοτών Μυελού των Οστών (CBMDP – “Save a Life”, www.xarisezoi.gr) καθώς και GMP εργαστήρια (Clean room B, C, D) για κλινική παραγωγή κυτταρικών θεραπειών και «Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών» (ATMP). Το ΙΚΘ συνεργάζεται με την Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών (EBMT CIC 281, www.bmtpatra.gr).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η έρευνα στο αντικείμενο των κυτταρικών θεραπειών, αλλά και η εφαρμοσμένη έρευνα, όπως είναι ο προκλινικός έλεγχος κυτταρικών θεραπειών και η ανάπτυξη κυτταρικών θεραπειών για κλινική χρήση.
 • Η υψηλού επιπέδου ανάπτυξη και διαχείριση «Μητρώου Εθελοντών Δοτών Μυελού» σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται με τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις.
 • Η ερευνητική μελέτη στην προκλινική και κλινική ανάπτυξη «Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών» μέσα από την εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας και κλινικών μελετών.
 • Η συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο των «Φαρμάκων Προηγμένων Θεραπειών».
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Σπυριδωνίδης Αλέξανδρος, MD, PhD.
  Καθηγητής Αιματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Πατρών

  Διευθ. Μονάδος Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών ΠΓΝΠ
  Διευθ. Κέντρου Δοτών ΚΕΔΜΟΠ
  Leader RIC Subcommittee Acute Leukemia Working Party EBMT
  Τέως Εθνικός Εκπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Τμήμα “Ιστών και Κυττάρων”

  Τηλέφωνο: +30 2610 99 9506

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): spyridonidis@upatras.gr

  Ιστοσελίδα (web site): www.bmtpatra.gr, www.xarisezoi.gr

  https://www.med.upatras.gr/index.php?r=faculty/view&id=192&lang=en

ΜΕΛΗ