Πανεπιστήμιο Πατρών (+30) 2610 997888
Ελληνικά

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

 • tsitsiridis@upatras.gr
 • +30 2610 96 2922

ΓΕΝΙΚΑ

To αρχαίο ελληνικό θέατρο αποτελεί ερευνητικό αντικείμενο, στο οποίο διασταυρώνονται οι αρχαιογνωστικές επιστήμες της φιλολογίας και της αρχαιολογίας με τη θεατρολογία. Σκοπός του Ινστιτούτου Αρχαίου Θεάτρου είναι ακριβώς να προσεγγίσει το εν λόγω αντικείμενο διεπιστημονικά και ολόπλευρα τόσο ως γραμματειακό είδος όσο και ως ολοκληρωμένο θεατρικό γεγονός αλλά και, βεβαίως, ως πολιτισμικό φαινόμενο που σφράγισε την κλασική αρχαιότητα και αποτελεί θεμελιώδες τμήμα της αρχαίας ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, το αρχαίο δράμα διαθέτει ένα ιδιάζον χαρακτηριστικό το οποίο το καθιστά επίκαιρο και κινητοποιεί τον μελετητή: πρόκειται για την αδιάλειπτη πρόσληψή του τόσο σε επίπεδο γραμματειακό (στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία) όσο βεβαίως και σκηνικό (παραστάσεις αρχαίου δράματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό). Το Ινστιτούτο Αρχαίου Θεάτρου φιλοδοξεί να ακολουθήσει τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις και να διεξαγάγει έρευνα σχετική με το αρχαίο θέατρο, η οποία θα συμβάλει στο να φωτιστεί όχι μόνο το αρχαίο δράμα ως λογοτεχνικό είδος αλλά συνολικότερα το αρχαίο θέατρο ως πολύπλευρο και διαχρονικής επίδρασης πολιτισμικό φαινόμενο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
 • Η έρευνα και μελέτη του αρχαίου θεάτρου ως ιδιαίτερου θεατρικού κώδικα και ως πολιτισμικού φαινομένου, των σωζόμενων αρχαίων δραματικών κειμένων από πλευράς φιλολογικής και θεατρολογικής, των θεατρικών κτισμάτων και εν γένει των αρχαιολογικών μαρτυριών, καθώς και της πρόσληψης του αρχαίου ελληνικού και ρωμαϊκού δράματος από τη νεότερη και σύγχρονη λογοτεχνία, το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις άλλες τέχνες.
 • Η δημοσίευση των πορισμάτων των σχετικών ερευνών σε μονογραφίες ή άλλες (έντυπες και ηλεκτρονικές) εκδόσεις, καθώς και η υποστήριξη της έκδοσης του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού «Λογεῖον/Logeion. A Journal of Ancient Theatre».
 • Η συμβολή στην κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Προγράμματος Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.
 • Η διοργάνωση σεμιναρίων και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με θέμα το αρχαίο θέατρο.
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
 • Τσιτσιρίδης Σταύρος
  Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): tsitsiridis@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 96 2922

  Ιστοσελίδα (web site): theaterst.upatras.gr/?page_id=452

ΜΕΛΗ
 • Καρακάντζα Ευφημία
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): karakantza@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 96 9756

  Ιστοσελίδα (web site): philology.upatras.gr/teachers/karakantza-effimia

 • Μαρίνης Άγις
  Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών

  Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email): amarinis@upatras.gr

  Τηλέφωνο (tel): +30 2610 99 7707